Ändrad tid

Visste faktiskt inte att dom hade ändrat lagarna när det gäller tiden mellan ett dödsfall och gravsättningen, att dom har sänkt det från två månader till en månad. Anledningen till att jag fick reda på det var att jag och en kompis som jobbar inom sbf, satt och pratade om det. Hur vi kom in på det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det kan ju vara bra att det inte tar allt för lång tid mellan själva dödsfallet och till begravningen, även om det är jobbigt med ett dödsfall så vill man ju inte vänta med att få allting klart.